Home Fidesa

1e afspraak

Home Bekken
fysiotherapie

Uitleg Bekken
fysiotherapie

Mannen

Vrouwen

Zwangerschap

Kinderen

Informatie & Formulieren

Tarieven

Contact

Privacy Policy

Klachtenregeling

 

Bekkenfysiotherapie


Tarieven per 1-1-2022

(Bekken)fysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Deze vergoeding is afhankelijk van de door u zelf afgesloten polis. 

Bekkenfysiotherapie bij urineverlies wordt vergoed vanuit de Nederlandse basisverzekering (maximaal 9 behandelingen). U spreekt hiermee wel uw eigen risico aan.

Indien u de behandeling niet (meer) vergoed krijgt door uw zorgverzekering kunt u wel behandeld worden. U betaalt dan het onderstaande tarief.  Na de behandeling krijgt u de factuur welke u per tikkie in de praktijk kunt voldoen.

 

Omschrijving prestatie         Tarief  
   
Zitting Fysiotherapie   40,00
Zitting Bekkenfysiotherapie   50,00
Intake onderzoek inclusief behandeling Bekkenfysiotherapie   92,00
Screening en intake en onderzoek   50,00
Intake en onderzoek na verwijzing   50,00
Individuele zitting reguliere fysiotherapie   40,00 
Individuele zitting bekkenfysiotherapie   50,00
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen   50,00
Eenmalig uitgebreidde rapportage   68,00

 

Het verzuimtarief is 75% van de gereserveerde behandeling, deze wordt in rekening gebracht als een behandeling niet binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling wordt afgemeld. 

Afmelden kan telefonisch 0416 85 83 72 (antwoordapparaat inspreken indien van toepassing), via mail of per SMS naar
06 55 19 34 38

Een verzuimnota kan niet bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht worden.

 

Terug naar boven